декларация за поверителност - GoCarRental

 

DGL Digital Ltd ("ние" или "нас") се ангажираме да защитаваме и зачитаме личните ви данни.

 

1. ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА

 

1.1 Тези правила важат за използването на нашия уеб сайт в gocarrental.bg ("Сайтът")

 

1.2 Тези правила определят основанието, върху което всички лични данни, които събираме от вас или които ни предоставяте, ще бъдат обработвани и използвани от нас.

 

контрольор

 

Ние сме администраторът на данни, отговорен за вашите лични данни.

 

За да бъдем ясни и нямаме никакво недоразумение за това как обработваме вашите лични данни, ние ще:

 

• Винаги съхранявайте вашите данни безопасни и лични.

 

• Никога не продавайте данните си.

 

• Позволява ви да управлявате и преглеждате маркетинговите си решения по всяко време.

 

2. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

 

2.1 Ние ще събираме и обработваме следните данни за Вас:

 

• a) Информация, която ни предоставяте "Предоставена информация": Това е информация, която ни давате за вас, като поискате оферта, резервирате кола или съответствате с нас (например чрез електронна поща или чрез чат функциите на Сайта) , Той включва информация, която предоставяте, когато се абонирате за някоя от нашите услуги, участвате в която и да е транзакция на Сайта, участвате в дискусионни форуми или други социални медийни функции на Сайта, участвате в състезание, промоция или проучване и когато съобщавате за проблем с Сайта , Ако се свържете с нас, ние ще поддържаме запис на тази кореспонденция. Информацията, която ни предоставяте, може да включва вашето име, адрес, дата на раждане, имейл адрес, телефонен номер, телефонния номер на устройството и друга регистрационна информация.

 

• б) информация, която събираме за вас и вашето устройство. Всеки път, когато посещавате нашия сайт, автоматично ще събираме следната информация:

 

o (i) техническа информация, включително адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на вашия компютър с интернет, вашата информация за влизане, тип и версия на браузъра, настройка на часови зони, типове и версии на браузъра, операционна система и платформа, информация за устройството и вида мобилно устройство, което използвате, уникален идентификатор на устройството, информация за мобилната мрежа, мобилната ви операционна система, вида на мобилния браузър, който използвате, настройка на часова зона "Информация за устройството";

 

o (ii) информация за вашето посещение, включително пълните унифицирани ресурсни локатори (URL), clickstream към, през и от нашия сайт (включително дата и час), услуги, които сте преглеждали или търсели, време за отговор на страницата, грешки при сваляне, посещения на определени страници, информация за взаимодействие със страници (като превъртане, кликвания и прескачане на мишката), методи, използвани за прелистване от страницата, информация за устройството;

 

o iii) информация за транзакциите, включително дата, час, сума, използвани валути, валутен курс

 

3. ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ИНФОРМАЦИЯТА

 

3.1 По-долу е обобщено ключовите типове данни, които използваме като част от услугите на gocarrental.bg.

 

Ние използваме информацията, която се води за вас по следните начини:

 

• а) Изпратена информация: Ще използваме тази информация:

 

o да Ви предоставим информация за други стоки и услуги, които предлагаме, които са подобни на тези, които вече сте закупили или попитали;

 

o да Ви уведомяваме за промени в нашата услуга;

 

o да гарантираме, че съдържанието от нашия сайт е представено по най-ефективния начин за вас и за вашия компютър.

 

 

 

• b) Информация за устройството: Ще използваме тази информация:

 

o Да администрираме нашия Сайт за вътрешни операции, включително отстраняване на проблеми, анализ на данни, тестове, проучвания, статистически цели и проучвания;

 

o да подобрим сайта си, за да гарантираме, че съдържанието се представя по най-ефективния начин за вас и за вашия компютър;

 

o да ви позволим да участвате в интерактивни функции на нашата услуга, когато решите да направите това;

 

o като част от усилията ни да поддържаме нашия сайт безопасен и сигурен;

 

o да измерим или разберем ефективността на рекламата, която служим на Вас и на други хора, и да Ви предоставяме подходяща реклама;

 

o да правите предложения и препоръки за Вас и другите потребители на нашия Сайт за стоки или услуги, които биха могли да Ви интересуват.

 

 

 

• в) Информация за местоположението: Ще използваме тази информация:

 

o да Ви предостави подходяща реклама;

 

 

 

3.3 Ние може да свързваме всяка категория информация с всяка друга категория информация и ще разглеждаме комбинираната информация като лични данни в съответствие с тези правила, докато тя се комбинира.

 

3.4 Ако решаваме да ангажираме рекламодатели да популяризират нашите продукти и услуги, рекламодателите и техните рекламни мрежи може да изискват анонимни лични данни, за да обслужват съответни обяви за Вас и за останалите. Никога няма да разкриваме идентифицируема информация за физическите лица на рекламодатели, но можем да им предоставим обобщена информация за нашите потребители (например можем да ги информираме, че 500 мъже на възраст под 30 години са кликнали върху рекламата си в даден ден). Можем също така да използваме тази обобщена информация, за да помогнем на нашите рекламни партньори да предоставят целенасочена и насочена кампания, подходяща за подсекция на нашите потребители (например жени в Париж). В някои случаи можем да използваме лични данни, които сме събрали от вас, за да позволим на нашите рекламни партньори да показват рекламата си на целевата си аудитория.

 

4. МАРКЕТИНГ

 

4.1 Ние искаме да направим кристално ясни как използваме вашите данни за маркетингови цели и как можете да се откажете от получаването на маркетингови съобщения от нас, когато пожелаете.

 

4.2 Ние се стремим да Ви предоставим възможност за избор на определени лични данни, особено по отношение на маркетинга и рекламата.

 

ПРОМОЦИОНАЛНИ ОФЕРТИ ОТ САЩ

 

4.3 Ние може да използваме вашите лични данни, за да формираме представа за това, което според нас може да се нуждае или да ви интересува. Ето как решаваме кои продукти, услуги и оферти може да са от значение за вас.

 

4.4. Ще получите маркетингови съобщения от нас, ако сте се регистрирали в нашата маркетингова кореспонденция или ако не сте се отказвали от получаването на маркетингови известия.

 

ОТКРИВАНЕ

 

4.5 Можете да поискате от нас или от трети страни да престанат да ви изпращат маркетингови съобщения по всяко време, като коригирате маркетинговите си предпочитания чрез връзките в техните съобщения

 

5. СЪХРАНЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕВОДИ

 

5.1 Данните, които събираме от Вас, ще бъдат прехвърлени и съхранявани в местоназначение в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Ще предприемем всички необходими стъпки, за да сме сигурни, че данните ви се третират по сигурен начин и в съответствие с тези правила за поверителност.

 

5.2 Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на нашите защитени сървъри.

 

5.3 Някои услуги включват социални мрежи, чат стаи или форум функции. Уверете се, че когато използвате тези функции, не изпращате никакви лични данни, които не искате да се виждат, събират или използват от други потребители.

 

6. ВАШИТЕ ПРАВНИ ПРАВА

 

Имате права съгласно законите за защита на данните във връзка с вашите лични данни. Моля, вижте по-долу, за да научите повече за тези права:

 

Имате право да:

 

Поискайте достъп до личните ви данни (обикновено наричани "заявка за достъп до субекта на данните"). Това ви дава възможност да получите копие от личните данни, които държим за вас. Ако искате това, моля, свържете се с нашия екип за поддръжка чрез функцията за чат или формуляра за връзка на адрес https://www.gocarrental.bg/.

 

Искайте корекция на личните данни, които държим за вас. Това ви позволява да коригирате всички непълни или неточни данни, които държим за вас, въпреки че може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте. Ако искате това, моля, свържете се с нашия екип за поддръжка чрез функцията за чат или формуляра за връзка на адрес gocarrental.bg.

 

Искане за изтриване на вашите лични данни. Това ви позволява да поискате от нас да изтриете или премахнете лични данни, когато няма основателна причина да продължаваме да ги обработваме. Освен това имате право да поискате от нас да изтриете или премахнете вашите лични данни, където успешно сте упражнили правото си да обжалвате обработката (вж. По-долу), където е възможно да сме обработили вашата информация незаконно или от къде се изисква да изтрием вашите лични данни спазват местните закони. Обърнете внимание, обаче, че може да не сме винаги в състояние да изпълним искането ви за изтриване по конкретни правни причини, които ще ви бъдат съобщени, ако е приложимо, по време на вашето искане. Моля, обърнете внимание, че тези изисквания за запазване отменят всяко право за заличаване на заявки съгласно приложимите закони за защита на данните.

 

Изтеглете съгласието по всяко време, когато разчитаме на съгласието да обработваме личните ви данни. Това обаче няма да засегне законосъобразността на всяка обработка, извършена преди да оттеглите вашето съгласие.

 

НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ТАКСА

 

Няма да плащате такса за достъп до личните ви данни (или за упражняване на някое от другите права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна. Друга възможност е да откажем да изпълним искането си при тези обстоятелства.

 

КАКВО МОЖЕМЕ НУЖДА ОТ ВАС

 

Може да се наложи да поискаме от вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността ви и да гарантираме вашето право на достъп до вашите лични данни (или да упражнявате някое от другите ви права). Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните данни не се разкриват на никого лице, което няма право да го получи. Също така може да се свържем с Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане за ускоряване на отговора.

 

ВРЕМЕ ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

Опитваме се да отговорим на всички легитимни искания в рамките на 72 часа месечно.

 

7. КОНТАКТ

 

7.1 Всички въпроси, свързани с данните и личния Ви живот, са добре дошли и трябва да бъдат адресирани до нашия екип за поддръжка. Ако имате въпроси, коментари или искания относно тази политика за поверителност, моля, моля:

 

• Разгледайте нашите Често задавани въпроси, свързани с данните;

 

• Свържете се с екипа за поддръжка на gocarrental.bg чрез нашата страница за контакти.